CLP

KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE PRODUKTÓW
Rozporządzenie CLP wprowadza zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych i pozwala na jasny i czytelny sposób komunikowania zagrożeń pracownikom i konsumentom stosującym te produkty.

Rozporządzenia CLP (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008) to system wprowadzający ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska w oparciu o Globalnie Zharmonizowany System GHS. System GHS został wprowadzony jako standaryzacja wielu systemów klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych stosowanych na całym świecie.

Rozporządzenie CLP uzupełnia Rozporządzenie REACH oraz zastępuje Dyrektywy 67/548/EWG (Dyrektywa DSD dotycząca klasyfikacji substancji) oraz 1999/45/WE (Dyrektywa DPD dotycząca klasyfikacji preparatów).

Przepisy powyższego rozporządzenia określają zasady:
• informowania o zagrożeniach;
• oznakowania (etykiet);
• pakowania produktów.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem

https://www.sexwatches.com fake rolex www.realestatewatches.com rolex replica www.stockswatches.com www.insurancewatches.com fake rolex rolex replica https://www.financewatches.com gameswatches.com jobswatches.com https://www.drugswatches.com rolex replica fake rolex https://www.bookswatches.com https://www.mailwatches.com fake watches medicinewatches.com computerswatches rolex replica