REACH

REJESTRACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu poprawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne. Rozporządzenie propaguje również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne w celu ograniczenia liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach.

Rozporządzenie REACH (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006) obowiązujące od 01.06.2007 to obecnie najważniejsze narzędzie Unii Europejskiej regulujące zasady produkcji, importu i stosowania chemikaliów. Nadrzędnym celem Rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska oraz swobodnego przepływu substancji w jej postaci własnej, jako składników mieszanin lub w wyrobach.
Rozporządzenie REACH dotyczy nie tylko przemysłu chemicznego ale również wielu innych gałęzi przemysłu, wykorzystujących substancje chemiczne (przemysł spożywczy, farmaceutyczny, metalurgiczny, branża motoryzacyjna i inne).

Wszystkim podmiotom gospodarczym na rynku Wspólnoty Europejskiej Rozporządzenie REACH wytycza odpowiednie role oraz obowiązki w łańcuchu dostaw. W zależności od specyfiki działalności gospodarczej wyróżniamy następujące funkcje:
Producent lub Importer substancji chemicznych lub mieszanin substancji chemicznych z siedzibą firmy zarejestrowaną we Wspólnocie Europejskiej;
Dalszy użytkownik przetwarzający substancje chemiczne, wytwarzający mieszaniny lub wyroby do zastosowania końcowego lub stosujący wytworzone produkty w prowadzonej przez siebie działalności;
Dystrybutor substancji i mieszanin chemicznych;

W zależności od roli pełnionej w łańcuchu dostaw wymagane jest dopełnienie określonych prawnie obowiązków.

Najważniejszym elementem wynikającym z treści Rozporządzenia jest obowiązek rejestracji substancji. Procedurze tej podlegają następujące substancje:
• substancje produkowane lub importowane w postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, w ilości co najmniej 1 tony rocznie
• półprodukty wyodrębnione w miejscu wytwarzania, wytworzone w ilości co najmniej 1 tony rocznie
• substancje zawarte w wyrobach jeśli:
» ilość substancji przekracza 1 tonę rocznie;
» substancja obecna jest w wyrobie w stężeniu wyższym niż 0,1% wag.;
» zamierzone jest uwolnienie substancji podczas stosowania wyrobu.
Brak rejestracji wiąże się z zakazem produkcji/importu/wprowadzenia do obrotu danej substancji.

Procedura rejestracji w ramach Wspólnego Przedłożenia

Rejestracja jako członek Wspólnego Przedłożenia jest najczęstszym przypadkiem rejestracji, który występuje w przypadku, gdy substancja jest już zarejestrowana przez Wiodącego Rejestrującego. W takim przypadku rejestracja odbywa się w oparciu o następujące działania:
- przeprowadzenie badań spektralnych substancji, które potwierdzą tożsamość substancji,
- nabycie tzw. Letter of Access (List Dostępu) od Wiodącego Rejestrującego,
- potwierdzenie uczestniczenia we Wspólnym Przedłożeniu,
- przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej w programie IUCLID,
- przesłanie dokumentacji do ECHA
- Agencja nadaje numer rejestracyjny kończąc procedurę rejestracji

W wyniku oceny zarejestrowanej substancji możliwe jest zastosowanie przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) ograniczeń w stosunku do substancji stwarzających szczególne obawy.

Dodatkowymi wymogami w stosunku do substancji chemicznych są ograniczenia (załącznik XVII) oraz procedura udzielania zezwoleń w przypadku substancji zamieszczonych w załączniku XIV Rozporządzenia REACH.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem

https://www.sexwatches.com fake rolex www.realestatewatches.com rolex replica www.stockswatches.com www.insurancewatches.com fake rolex rolex replica https://www.financewatches.com gameswatches.com jobswatches.com https://www.drugswatches.com rolex replica fake rolex https://www.bookswatches.com https://www.mailwatches.com fake watches medicinewatches.com computerswatches rolex replica