Strona główna

Firma Chemleader powstała w roku 2009 pod nazwą Zakład Usługowy Paweł Skiba. Od samego początku zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie realizacji wymogów stawianych przedsiębiorcom przez Rozporządzenie 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Następnie oferta została poszerzona o realizację wymogów Rozporządzenia 1272/2008 CLP (Classification, Labeling and Packaging).

W chwili obecnej Chemleader oferuje realizację poszczególnych elementów wynikających z powyższych przepisów oraz kompleksową obsługę firm europejskich oraz pozawspólnotowych. Szczegółowe informacje znajdują się w części Oferta.

Do tej pory Chemleader świadczył swoje usługi około 100 firmom z Polski i Wspólnoty Europejskiej. Więcej informacji w części Referencje.